Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Phòng trưng bày

Hãy trải nghiệm các loại máy đóng gói MULTIVAC ngay tại địa phương

Được trang bị những máy móc mới nhất, các phòng trưng bày của chúng tôi có đầy đủ không gian cho những mục đích khác nhau - từ trưng bày giới thiệu sản phẩm, tổ chức sự kiện, trưng bày mẫu, thử nghiệm (túi) gói đóng, bao bì hay mở lớp đào tạo. Các phòng trưng bày của các công ty con của chúng tôi liên kết chặt chẽ với Trung tâm Đào tạo và Đổi mới tại trụ sở chính của MULTIVAC tại Wolfertschwenden, Đức.