Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Nghiên cứu / Phát triển các giải pháp đóng gói

Tại Trung tâm Đào tạo và Cải tiến trong trụ sở chính của chúng tôi tại Wolfertschwenden, Đức, chúng tôi cung cấp những điều kiện lý tưởng để thực hiện các đợt thử nghiệm các ý tưởng / giải pháp đóng gói. Tại đây, khách hàng của chúng tôi có cơ hội phát triển và thử nghiệm những phương thức đóng gói khác nhau cho sản phẩm của mình.  

Cho dù bạn đặt trọng tâm vào việc kéo dài tối đa hạn sử dụng, giảm thiểu vật liệu đóng gói hay việc trình bày sản phẩm một cách thật đặc biệt - các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một cách toàn diện và hỗ trợ bạn trong việc nghiên cứu / phát triển các giải pháp tối ưu.

Tạo mẫu đóng gói

Tại MULTIVAC, bạn sẽ có thể cầm trong tay sản phẩm (túi) gói đóng cho ngày mai của mình ngay hôm nay. Nhờ các nguyên mẫu, các quy trình lựa chọn sẽ được tổ chức hiệu quả hơn và nhờ đó, quá trình phát triển sẽ được đẩy nhanh hơn. Ngoài ra, cũng có thể sản xuất thử nghiệm hàng loạt với quy mô nhỏ.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu tính khả thi
  • Thử nghiệm đóng gói
  • Tạo mẫu đóng gói