Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Phụ tùng thay thế OEM

Để tối đa hóa thời gian máy sẵn sàng vận hành: sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng của MULTIVAC

Phụ tùng thay thế của MULTIVAC giữ được chất lượng, độ an toàn vận hành và giá trị đầu tư ngay cả sau nhiều năm. Chúng tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng tương tự như các máy móc của MULTIVAC. Cũng như mức độ mà chúng tôi liên tục cải tiến và hoàn thiện các công nghệ của mình, các phụ tùng thay thế của chúng tôi cũng không ngừng được cải thiện.

Khi cần lựa chọn những bộ phận phù hợp, bạn có thể tin tưởng vào tài liệu phụ tùng thay thế chi tiết đi kèm với mỗi máy MULTIVAC. Nhờ việc đảm bảo có sẵn phụ tùng thay thế, bạn có thể đặt niềm tin lâu dài vào máy đóng gói của MULTIVAC.
 
Mạng lưới dịch vụ toàn cầu MUTIVAC đảm bảo việc cung cấp trên diện rộng phụ tùng thay thế cho tất cả các máy đã lắp đặt - và nhờ đó đảm bảo hiệu suất cũng như mức độ sẵn sàng làm việc tối đa cho máy.