Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Đại tu nhóm thiết bị / mô đun

Trong quá trình vận hành, một số bộ phận hoặc nhóm thiết bị của máy sẽ phải chịu hao mòn tự nhiên. Có thể thực hiện những đợt đại tu cần thiết trực tiếp tại nhà máy tại địa phương của khách hàng hoặc tại một trong những trụ sở của MULTIVAC ở Đức, trong đó bao gồm trụ sở chính tại Wolfertschwenden và tại Đại lý bán lẻ và dịch vụ MULTIVAC tại Nettetal, cũng như tại các công ty con khác nhau.

Đại tu các nhóm thiết bị tại xưởng

Đại tu là một giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn so với việc mua các bộ phận mới. Thay vì thay tấm sưởi và tấm dập...vv bằng thiết bị mới, các chuyên gia MULTIVAC có thể đại tu chúng trong xưởng. Sau khi qua sửa chữa và đại tu kỹ càng, bạn sẽ nhận lại thiết bị đã được làm mới và chức năng đầy đủ.

Trong chương trình trao đổi thiết bị của MULTIVAC, dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những nhóm thiết bị đã được đại tu tại xưởng như cơ cấu nâng và bộ đột lỗ, và bạn chỉ cần trao lại cho chúng tôi những bộ phận đã được tháo ra từ máy của mình. Dịch vụ này giúp làm giảm thời gian chết khi sửa chữa và là một phương án thay thế tiết kiệm tài nguyên hơn so với việc đặt mua bộ phận mới.