Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Cải tiến bổ sung

Lợi ích lâu dài từ đầu tư

Với dịch vụ hiện đại hóa MULTIVAC Retrofit™, bạn có thể điều chỉnh hệ thống máy đóng gói hiện tại của mình cho phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu mới của thị trường. Hãy trang bị công nghệ sản xuất mới nhất bằng cách đại tu cơ bản lại hệ thống, tích hợp các mô đun mới hoặc trang bị thêm các chức năng. Kết quả: tuổi thọ hệ thống và lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên.

Trong một buổi tư vấn chi tiết, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng bàn bạc với bạn, việc tối ưu hóa mô đun nào trên hệ thống của bạn là hợp lý. MULTIVAC cung cấp các gói dịch vụ khác nhau để xác định các tiềm năng tối ưu hóa cho giàn máy sẵn có của bạn.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Tải xuống PDF