Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bảo trì và dịch vụ

Phản hồi nhanh với năng lực cao

Mạng lưới dịch vụ toàn diện trên toàn cầu của chúng tôi luôn sẵn sàng 24h trong ngày, 7 ngày trong tuần. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì dự phòng cũng như triển khai dịch vụ ngay cả trong trường hợp đột xuất. Để đảm bảo mức độ sẵn sàng và hiệu suất tối đa cho các máy của MULTIVAC, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những gói bảo trì và dịch vụ khác nhau.

Bảo trì ngăn ngừa

Một cuộc bảo trì có tính chất dự phòng sẽ được thực hiện định kỳ để đảm bảo thời gian vận hành tối đa và hiệu suất tối ưu cho máy đóng gói. Như một biện pháp phòng bị, nó giúp tránh không để dẫn đến sự cố và làm giảm thiểu thời gian chết máy. Cùng với khách hàng, chúng tôi sắp xếp kế hoạch bảo trì, xác định chu kỳ và nội dung cho các cuộc bảo trì mang tính phòng bị.

Sửa chữa

Dịch vụ với khả năng phản ứng nhanh

Mạng lưới dịch vụ toàn diện trên toàn cầu của chúng tôi giúp cho khách hàng nhanh chóng nhận được phụ tùng thay thế cho các bộ phận hao mòn và hư hại. Thời gian phản hồi ngắn cũng như việc sửa chữa kịp thời đảm bảo tiếp tục quy trình sản xuất một cách nhanh nhất có thể sau khi gặp sự cố. Với công cụ bảo trì từ xa MULTIVAC Remote Assistance, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể truy cập trực tiếp vào bộ điều khiển hệ thống đóng gói của bạn. Nhờ đó, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh hơn nữa.

Trường hợp khẩn cấp

Trợ giúp nhanh và có năng lực trong trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp xảy ra một sự cố mà bạn không thể tự khắc phục, kỹ thuật viên dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Đội ngũ chuyên gia MULTIVAC sẽ phân tích sự cố, đề nghị các giải pháp trước mắt và tổ chức triển khai dịch vụ cũng như gửi phụ tùng thay thế một cách nhanh chóng.