Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ chăm sóc toàn diện và nhanh chóng

Mạng lưới dịch vụ toàn cầu MULTIVAC của chúng tôi cung cấp cho bạn một lựa chọn toàn diện - từ các công việc bảo trì ngăn ngừa (preventive maintenance) và phục hồi (reactive maintenance), các biện pháp hiện đại hóa tùy theo nhu cầu cho đến triển khai dịch vụ trong trường hợp khẩn cấp.

Bảo trì & dịch vụ

Các dịch vụ bảo trì toàn diện của MULTIVAC đảm bảo hiệu suất và tính linh hoạt tối đa cho máy đóng gói của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì dự phòng cũng như triển khai dịch vụ ngay cả trong trường hợp đột xuất.

Đại tu

Để chống lại sự hao mòn tự nhiên của từng nhóm thiết bị và để đáp ứng các nhu cầu hiện tại trên thị trường, MULTIVAC thực hiện các cuộc đại tu cần thiết trên các máy đóng gói của bạn.

Phụ tùng thay thế

Mạng lưới dịch vụ toàn cầu MUTIVAC đảm bảo việc cung cấp trên diện rộng phụ tùng thay thế chính hãng cho tất cả các máy đã lắp đặt - và nhờ đó đảm bảo hiệu suất cũng như mức độ sẵn sàng làm việc tối đa của máy.

Cải tiến bổ sung

Để có thể hoàn thành những nhiệm vụ mới và đáp ứng được nhu cầu thị trường, các hệ thống máy đóng gói hiện tại đều có thể được cải tạo hoặc nâng cấp bởi MULTIVAC RetrofitTM. Vì vậy, bạn vẫn có thể dùng hệ thống máy sẵn có để tiếp tục sản xuất với tính cạnh tranh cao.