Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ toàn diện và chất lượng cao của chúng tôi đảm bảo luôn có sẵn các giải pháp đóng gói MULTIVAC (đã được áp dụng) cho Quý Khách Hàng

Chúng tôi luôn sát cánh với quý khách hàng trong toàn bộ vòng đời của máy MULTIVAC. Hơn 1000 chuyên gia có mặt trên toàn cầu để hỗ trợ quý khách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu / phát triển các giải pháp đóng gói mới cũng như đào tạo người sử dụng máy tùy theo nhu cầu khách hàng, bảo trì máy móc và cải tạo hệ thống máy đóng gói có sẵn của quý khách cho phù hợp với các nhiệm vụ mới và nhu cầu mới của thị trường.

Tư vấn

Dù là phát triển/nghiên cứu các giải pháp đóng gói, tư vấn đầu tư hay đào tạo - các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn riêng cho bạn.

Dịch vụ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bằng một gói dịch vụ toàn diện. Trong đó bao gồm các công việc bảo trì ngăn ngừa (preventive maintenance) và bảo trì phục hồi (reactive maintenance), các biện pháp hiện đại hóa phù hợp với từng đơn vị hoặc triển khai dịch vụ khách hàng một cách có đào tạo trong trường hợp khẩn cấp.