Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Đóng gói bình thường (môi trường bên trong (túi) gói không thay đổi)

Bảo vệ tối ưu chống lại các ảnh hưởng cơ học và môi trường bên ngoài

Gói đóng dạng này bảo vệ sản phẩm khỏi các ảnh hưởng cơ học và môi trường bên ngoài như độ ẩm hoặc tia cực tím một cách đáng tin cậy.

Các ứng dụng

Đóng gói dạng này đặc biệt thích hợp cho hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp cũng như cho các sản phẩm y tế và dược phẩm. Ngoài ra, đóng gói dạng này cũng thích hợp cho các loại thực phẩm không có yêu cầu đặc biệt về kéo dài hạn sử dụng.

Các ưu điểm

Đóng gói dạng này giúp bảo vệ chống lại các ảnh hưởng cơ học cũng như độ ẩm và tia cực tím. Tại điểm bán, những (túi) gói đóng này có thể sử dụng để cung cấp thông tin, ví dụ như thông tin sản phẩm và marketing. Ngoài ra, nó có thể giúp bảo vệ chống lại sự giả mạo hoặc trộm cắp cho sản phẩm được đóng gói.

Máy đóng gói và vật liệu (bao bì) đóng gói

Các gói đóng dạng này có thể được sản xuất trên các máy đóng gói định hình nhiệt, máy hàn miệng (bịt kín) khay (traysealer) và máy đóng gói (hút chân không) dạng buồng. Có thể sử dụng tất cả các loại vật liệu (bao bì) đóng gói một hoặc nhiều lớp thông thường.