Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Kiểm soát và vận hành trên toàn bộ dây chuyền

 

MULTIVAC Line Control (MLC) cho phép vận hành đặc biệt hiệu quả các dây chuyền MULTIVAC. Trong đó bao gồm khởi động, bắt đầu, dừng lại, làm trống và thay đổi công thức trên toàn bộ dây chuyền. MLC đơn giản hóa đáng kể hoạt động, đảm bảo các quy trình an toàn và có thể tái tạo cũng như giảm thiểu các lỗi điều khiển tiềm ẩn. Nó là cơ sở cho một kết nối đơn giản của một dây chuyền với hệ thống ERP, MES, MRP hoặc PPS của khách hàng của chúng tôi.

MULTIVAC Line Control (MLC) là một giải pháp sáng tạo giúp cho việc vận hành và điều khiển các dây chuyền trở nên cực kỳ đơn giản và hiệu quả.

Các tiến trình điều khiển thường xuyên lặp lại như khởi động, bắt đầu, dừng, chạy không và thay đổi công thức là các quy trình được tiêu chuẩn hóa và có thể tái tạo truyền toàn bộ dây chuyền thông qua MLC.

Nhân viên điều khiển được hưởng lợi nhờ quãng đường ngắn hơn đáng kể cũng như các bước vận hành đơn giản, nhanh chóng và không có lỗi. Kết quả là tính sẵn có cao hơn đáng kể cho dây chuyền hoàn chỉnh và giảm thiểu các lỗi vận hành. Bằng cách xử lý tất cả dữ liệu quá trình có liên quan, MULTIVAC Line Control cũng là cơ sở lý tưởng cho các dịch vụ kỹ thuật số có sẵn theo tùy chọn, ví dụ như phân tích OEE.

MULTIVAC Line Control là cơ sở cho một kết nối đơn giản của một dây chuyền với hệ thống ERP, MES, MRP hoặc PPS của khách hàng của chúng tôi.

 

Khởi động dây chuyền

Sau khi nhấn công tắc chính trên tất cả các phần tử dây chuyền, công thức dây chuyền cho toàn bộ dây chuyền có thể được chọn tập trung trên bất kỳ bảng vận hành nào (HMI 3). Mỗi phần tử dây chuyền tự động chứa đề xuất công thức phù hợp, được xác nhận bởi người điều khiển sau bất kỳ quy trình thiết lập thủ công nào có thể cần thiết.

MULTIVAC Line Control giúp việc khởi động các dây chuyền hiệu quả hơn và an toàn hơn nhiều. Đối với người điều khiển, nó không chỉ giảm thời gian cần dùng và khoảng cách để tải các công thức riêng lẻ cho mỗi máy. Quản lý công thức trên toàn bộ dây chuyền tự động đảm bảo sử dụng công thức chính xác.

MLC chỉ cho phép khởi động dây chuyền nếu tất cả mô-đun dây chuyền đã sẵn sàng hoạt động. Điều này cũng giảm thiểu các nguồn lỗi tiềm ẩn.

 

Khởi động và dừng dây chuyền

Với MLC, toàn bộ dây chuyền có thể được khởi động và dừng tập trung trên bất kỳ bảng điều khiển nào (HMI 2, HMI 3). Khi dừng, mỗi mô-đun dây chuyền tự động vào trạng thái „dừng“.

MULTIVAC Line Control biến việc khởi động và dừng dây chuyền trở thành một quy trình được điều chỉnh, biến chúng trở lên dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Ngoài việc thời gian và khoảng cách ngắn hơn cho người điều hành, tính khả dụng của hệ thống cũng tăng lên.

Thay đổi công thức trên toàn bộ dây chuyền

Với MLC, công thức dây chuyền mong muốn có thể được chọn tập trung trên bất kỳ bảng điều khiển nào (HMI 3). Mỗi phần tử dây chuyền tự động chứa đề xuất công thức phù hợp, được xác nhận bởi người điều khiển sau bất kỳ quy trình thiết lập thủ công nào có thể cần thiết.

Ngoài ra, danh sách kiểm tra cho các hoạt động thiết lập thủ công có thể được minh họa trong hệ thống điều khiển, danh sách này phải được thực hiện bởi người điều khiển và được xác nhận trên bảng điều khiển.

Nhờ MULTIVAC Line Control mà thay đổi công thức trong dây chuyền an toàn hơn và nhanh hơn đáng kể. Đối với người điều khiển, nó không chỉ giảm thời gian cần dùng và khoảng cách để tải các công thức riêng lẻ cho mỗi máy. Đồng thời, đảm bảo rằng việc chuyển đổi công thức được thực hiện một cách chính xác và trên mọi máy.

Quản lý công thức trên toàn bộ dây chuyền tự động đảm bảo sử dụng dữ liệu sản phẩm chính xác. Chúng thường cũng bao gồm bố cục in và dữ liệu in chính xác, một nguồn lỗi nghiêm trọng đối với người điều khiển trong vận hành hàng ngày, điều này có thể dẫn đến tốn công xử lý lại và hàng trả về cao.

 

Ưu điểm chạy không

Tổng quan trạng thái dây chuyền của MLC xác định và nhận diện một cách nhanh chóng và đáng tin cậy nguyên nhân gây dừng dây chuyền ngoài dự kiến, ví dụ như do thiếu nguyên liệu. Các nguyên nhân gây sự cố tiềm ẩn khác, chẳng hạn như kích hoạt các mạch bảo vệ hoặc cảm biến điều khiển, cũng có thể được xác định một cách hiệu quả với tổng quan về trạng thái dây chuyền.

Nhờ MLC, việc khắc phục gián đoạn sản xuất đặc trưng được đơn giản hóa và tăng tốc. Ngoài việc giảm thời gian cho người điều khiển, tính sẵn có của dây chuyền được tối ưu hóa và các mục tiêu sản xuất đạt được một cách đáng tin cậy hơn. Số liệu thống kê về máy khác biệt cũng cho phép cơ sở dữ liệu tốt hơn cho các phân tích OEE.

 

Làm trống dây chuyền

Với sự hỗ trợ của MLC, một dây chuyền có thể được chạy không một cách có kiểm soát vào bất kỳ lúc nào và tại bất kỳ bảng điều khiển nào (HMI 3). Các sản phẩm và gói trong dây chuyền được chuyển ra khỏi dây chuyền một cách có kiểm soát. Khi đó, chúng sẽ qua các bước quy trình còn lại. Sau đó, mô-đun dây chuyền sẽ tự động chuyển sang trạng thái „hoàn thành“ và dây chuyền đã sẵn sàng cho việc thay đổi sản phẩm hoặc công thức hoặc kết thúc ca.

MULTIVAC Line Control biến chạy không dây chuyền trở thành một quy trình được điều chỉnh, nhờ đó chúng đặc biệt dễ dàng và đáng tin cậy. Ngoài việc giảm thời gian và khoảng cách ngắn hơn cho người điều khiển, chức năng MLC này hỗ trợ việc chuẩn bị thay đổi sản phẩm một cách đặc biệt hiệu quả. Số liệu thống kê về máy khác biệt cũng tạo ra cơ sở dữ liệu tốt hơn cho các phân tích OEE.

MULTIVAC Line Control

  • Khởi động/dừng dây chuyền
  • Quản lý công thức được tích hợp
  • Đ/khiển dây truyền tích hợp
  • Cấu trúc mô-đun cho phép các ứng dụng bổ sung dành riêng cho khách hàng

Báo cáo người dùng và bài viết chuyên môn

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Hãy liên hệ