Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Làm việc trong tập đoàn MULTIVAC

Một trong những yếu tố thành công quan trọng nhất đối với chúng tôi: công nhân viên của công ty

Hiện tại, chúng tôi có hơn 5.900 nhân viên làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn ở Wolfertschwenden cũng như tại hơn 140 quốc gia và do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng dùng hiểu biết chuyên môn của mình để mang lại lợi ích cho khách hàng trên toàn cầu. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn không chỉ trong việc hiện thực hóa một giải pháp đóng gói tối ưu phù hợp với nhu cầu riêng của bạn, mà chúng tôi còn đảm bảo mức độ sẵn sàng vận hành tối đa cho những chiếc máy MULTIVAC của bạn.

Con người là tài sản quý giá nhất trong công ty và là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đặt trọng tâm lên các mối quan hệ làm việc lâu dài và một môi trường làm việc tốt để làm cơ sở động lực cá nhân. Chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả nhân viên một môi trường làm việc với nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho họ.

Điều gì khiến chúng tôi trở thành nhà tuyển dụng hấp dẫn

Chúng tôi sẽ dành cho bạn những nhiệm vụ đa dạng và thú vị. Là một công ty hoạt động trên toàn cầu với hơn 75 công ty con, chúng tôi có mặt trên tất cả các châu lục. Chúng tôi mang đến cho nhân viên của mình nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn, trong đó phải kể đến những vị trí chuyên môn và quản lý. MULTIVAC theo đuổi mục tiêu tăng trưởng ổn định và nổi bật với đặc điểm hệ thống thứ bậc phẳng.

Các vị trí tuyển dụng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những vị trí cần tuyển dụng hiện tại của Tập đoàn MULTIVAC tại nhiều trụ sở khác nhau.