Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Những vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi

MULTIVAC là một công ty phát triển bền vững, hướng tới thị trường quốc tế. Nhân viên có trình độ và năng động là nền tảng quan trọng cho sự thành công của công ty chúng tôi. Là nhà dẫn đầu thị trường và công nghệ trong ngành công nghiệp đóng gói, chúng tôi mang đến cho nhân viên của mình một triển vọng dài hạn và các cơ hội phát triển đa dạng. Với nhiều mô hình khác nhau, chúng tôi giúp nhân viên của mình kết hợp hài hòa giữa gia đình và sự nghiệp.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những vị trí cần tuyển dụng hiện tại của Tập đoàn MULTIVAC tại các thị trường khác nhau.

  • Lọc
  • Quốc gia
  • Danh mục
  • Functional area
Lưu
Lưu
Lưu
Bộ lọc đang hoạt động :
None
Xóa bộ lọc