Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tuyển dụng tại MULTIVAC

Cùng chúng tôi định hướng tương lai

MULTIVAC là nhà dẫn đầu thị trường và công nghệ trong ngành công nghiệp đóng gói. Một môi trường doanh nghiệp năng động với tốc độ tăng trưởng bền vững và một cơ cấu doanh nghiệp quốc tế mang lại cho bạn nhiều cơ hội đa dạng để phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, MULTIVAC còn thúc đẩy các biện pháp khác nhau để nâng cao nghiệp vụ song song trong quá trình làm việc. Với nhiều mô hình khác nhau, chúng tôi giúp nhân viên của mình kết hợp hài hòa giữa gia đình và sự nghiệp.  

Làm việc với MULTIVAC

Một trong những yếu tố thành công và đầu tư quan trọng nhất cho tương lai của chúng tôi là đội ngũ công nhân viên công ty. Chúng tôi đặt trọng tâm lên các mối quan hệ làm việc lâu dài và một môi trường làm việc tốt. Chúng tôi muốn mang lại cho toàn bộ công nhân viên của mình những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho họ.

Các vị trí tuyển dụng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những vị trí cần tuyển dụng hiện tại của Tập đoàn MULTIVAC tại nhiều trụ sở khác nhau.