Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tin tức và sự kiện

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin mới nhất về Tập đoàn doanh nghiệp MULTIVAC

Tin tức

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tin tức mới nhất về sản phẩm và về doanh nghiệp của chúng tôi.

Sự kiện

Lịch triển lãm cập nhật và các sự kiện khác có thể được tìm thấy ở đây.

[Translate to Vietnamese:] MULTIVAC UPDATE

Những báo cáo thú vị về ứng dụng của khách hàng cũng như những bài viết hấp dẫn khác từ thế giới (bao bì) đóng gói đã được chúng tôi biên soạn cho bạn trong tạp chí của chúng tôi.

Đọc tiếp