Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Làm việc với MULTIVAC

Các nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất và là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đặt trọng tâm lên các mối quan hệ làm việc lâu dài và một môi trường làm việc tốt. Chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả nhân viên của mình một môi trường làm việc với nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho họ.

Chúng tôi cũng cung cấp cho nhân viên các mô hình khác nhau để hỗ trợ họ hài hòa giữa gia đình và công việc.

Chúng tôi khuyến khích các nhân viên cam kết chia sẻ tầm nhìn với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường để họ có thể phát triển bản thân và với vai trò là một công ty quốc tế, chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong một xã hội toàn cầu.

Môi trường làm việc của chúng tôi mời gọi nhân viên tích cực tham gia vào sự phát triển xa hơn của công ty cũng như liên tục cải thiện các sản phẩm và quy trình của chúng tôi.

Các yếu tố cốt lõi là giá trị công ty của chúng tôi, nơi làm việc hiện đại, thoải mái và an toàn cũng như khuyến khích nhân viên theo nhu cầu cá nhân.

Đào tạo và nâng cao

Đào tạo và nâng cao là rất quan trọng đối với MULTIVAC. Khái niệm nhân sự dài hạn được dựa trên chiến lược của công ty cũng như xu hướng xã hội như chuyển đổi nhân khẩu học, tính đa dạng, cá nhân hóa, di chuyển, sức khỏe và giáo dục.

Người ra trọng điểm của chương trình đào tạo và nâng cao của chúng tôi bao gồm:

  • Đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Đổi mới MULTIVAC
  • Tiếp cận các mô-đun eLearning
  • Được nâng cao kiến thức của riêng mình trong các lĩnh vực khác nhau bởi người đào tạo của MULTIVAC