Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tuyển dụng

Một trong những yếu tố thành công quan trọng nhất đối với chúng tôi là nhân viên của công ty

Các nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất và là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai.

Họ đều tự hào là một phần của gia đình MULTIVAC. Và đối với mỗi ứng viên, chúng tôi là một nhà tuyển dụng hấp dẫn. Khoảng 6.400 người trên toàn thế giới làm việc trong tập đoàn của chúng tôi với mục tiêu hiện thực hóa các giải pháp đóng gói tối ưu cho nhiều ứng dụng khác nhau nhất dành cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi đặt trọng tâm lên các mối quan hệ làm việc lâu dài, một môi trường làm việc tốt và sự hợp tác mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Do đó, chúng tôi giao cho nhân viên của mình những nhiệm vụ linh hoạt và thú vị trong môi trường quốc tế năng động. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho họ.

Làm việc với MULTIVA

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường để họ có thể phát triển bản thân và với vai trò là một công ty quốc tế, chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong một xã hội toàn cầu.

Các vị trí tuyển dụng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những vị trí cần tuyển dụng hiện tại của Tập đoàn MULTIVAC tại nhiều trụ sở khác nhau.