Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Mạng lưới công nghệ MULTIVAC

Cùng đi đến thành công

Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tích hợp hoàn hảo các mô đun của các nhà sản xuất khác (ví dụ: máy cắt lát, hệ thống kiểm định...) vào dây chuyền đóng gói của mình. Để thực hiện điều này, chúng tôi dựa vào một mạng lưới những nhà sản xuất có chất lượng. Với các công ty đối tác, chúng tôi cũng đặt ra những chỉ tiêu chất lượng cao như những chỉ tiêu mà chúng tôi tự đặt ra cho các sản phẩm và quy trình của chính mình. Nhờ vậy, chúng tôi mới có thể đảm bảo mức chất lượng cao, tính kinh tế và hiệu quả cho các giải pháp đóng gói của mình.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một danh mục toàn diện về các loại vật tư tiêu hao phù hợp, được nhập từ những nhà sản xuất có chất lượng.