Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Mạng lưới dịch vụ

Tổng quan: trợ giúp tại địa phương

Nhân viên dịch vụ đã qua đào tạo của chúng tôi sẽ sát cánh bên bạn trong toàn bộ vòng đời chiếc máy đóng gói của bạn. Dù là các công việc bảo trì định kỳ, xử lý sự cố hay chỉnh đốn và nâng cấp máy - đội ngũ hơn 1000 tư vấn viên và kỹ thuật viên dịch vụ dầy dạn kinh nghiệm của chúng tôi trên toàn cầu luôn sát cánh bên bạn.

MULTIVAC Vietnam Co Ltd
No. 103, street No. 52,
Residential quarter 2, An Phu Ward, District 2
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +84 28 66819621
info@vn.multivac.com
http://vn.multivac.com