Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Đóng gói tốt hơn với máy đóng gói chân không dạng buồng của MULTIVAC

Máy chân không dạng buồng của MULTIVAC dành cho đóng gói thực phẩm mang lại những ưu điểm sau

 • Chất lượng đóng gói cao
 • Các giải pháp riêng biệt phù hợp
 • Hiệu suất tối đa trên một không gian tối thiểu
 • Quy trình đáng tin cậy
 • Độ bền cao
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Cấu hình linh động và nâng cấp, mở rộng đa dạng
 • Có thể tích hợp vào dây chuyền đóng gói tự động

Máy đóng gói chân không dạng buồng MULTIVAC dành cho đóng gói các sản phẩm y tế tiệt trùng và dược phẩm thật sự nổi bật nhờ những đặc tính sau

 • Quy trình đáng tin cậy
 • Thông số quy trình hoạt động có thể được điều chỉnh linh hoạt
 • Khả năng đo lường và có thể tái sản xuất
 • Có thể hợp lệ hóa và hiệu chuẩn
 • Phù hợp cho phòng sạch
 • Linh hoạt trong việc xử lý các vật liệu đóng gói khác nhau
 • Chất lượng đóng gói cao, ổn định và có thể đo lường được
 • Khả năng thu thập dữ liệu, lập biên bản và tài liệu đa dạng
 • An toàn trong vận hành nhờ các hệ thống kiểm tra toàn diện như chức năng đăng ký người sử dụng RFID...v...v...
 • Thân thiện với người vận hành

Máy đóng gói chân không dạng buồng MULTIVAC dành cho đóng gói các sản phẩm phi thực phẩm đem lại những ưu điểm sau

 • Chất lượng đóng gói cao
 • Các giải pháp riêng biệt phù hợp
 • Hiệu suất tối đa trên một không gian tối thiểu
 • Quy trình đáng tin cậy
 • Độ bền cao
 • Cấu hình máy linh động và nâng cấp, mở rộng đa dạng
 • Có thể tích hợp vào dây chuyền đóng gói tự động

Máy buồng băng chuyền (tải) MULTIVAC dành cho đóng gói thực phẩm mang lại những ưu điểm sau

 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Sản lượng sản xuất và chất lượng đóng gói cao
 • Nhiều lựa chọn trang thiết bị đa dạng
 • Hiệu suất tối đa
 • Nhu cầu không gian tối thiểu
 • Công thái học đột phá và thân thiện với người vận hành
 • Có thể tích hợp vào các dây chuyền đóng gói tự động