Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Đóng gói tốt hơn với máy đóng gói định hình nhiệt của MULTIVAC

Đóng gói định hình nhiệt cho thực phẩm

Các máy đóng gói định hình nhiệt của MULTIVAC dành cho thực phẩm mang lại những ưu điểm sau:

 • Sản lượng sản xuất và chất lượng đóng gói cao
 • Các giải pháp được thiết kế riêng biệt
 • Hiệu suất tối đa trên một không gian tối thiểu
 • Quy trình đáng tin cậy
 • Độ bền cao
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Sử dụng hiệu quả màng (film) và năng lượng
 • Cấu hình máy linh động và nâng cấp mở rộng đa dạng
 • Có thể tích hợp vào các dây chuyền đóng gói tự động

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

Tải xuống PDF

Đóng gói hút chân không cho các sản phẩm y tế tiệt trùng và dược phẩm

Các máy đóng gói định hình nhiệt của MULTIVAC dành cho đóng gói các sản phẩm y tế tiệt trùng và dược phẩm thật sự mang lại sự khác biệt nhờ những đặc tính sau:

 • Các giải pháp riêng biệt phù hợp
 • Sản lượng sản xuất và chất lượng đóng gói cao
 • Hiệu suất tối đa trên một không gian tối thiểu
 • Đảm bảo quy trình, có khả năng tái sinh, có khả năng truy xuất nguồn gốc
 • Sử dụng hiệu quả vật liệu đóng gói và năng  lượng
 • Cấu hình máy linh động và nâng cấp mở rộng đa dạng
 • MULTIVAC Clean Design™
 • Phù hợp cho phòng sạch

Đóng gói định hình nhiệt cho sản phẩm phi thực phẩm

Các máy đóng gói định hình nhiệt của MULTIVAC dành cho đóng gói sản phẩm phi thực phẩm mang lại những ưu điểm sau:

 • Sản lượng sản xuất và chất lượng đóng gói cao
 • Các giải pháp được thiết kế riêng biệt
 • Hiệu suất tối đa trên một không gian tối thiểu
 • Quy trình đáng tin cậy
 • Độ bền cao
 • Sử dụng hiệu quả màng (film) và năng lượng
 • Cấu hình máy linh động và nâng cấp mở rộng đa dạng
 • Có thể tích hợp vào các dây chuyền đóng gói tự động