Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Màng (film) của MULTIVAC

Năng lực cốt lõi của chúng tôi: đóng gói sử dụng màng (film)

Năng lực cốt lõi của chúng tôi là các giải pháp máy đóng gói định hình nhiệt dùng màng (film). MULTIVAC mang lại cho bạn kiến thức chuyên môn về màng (film) và kinh nghiệm dày dạn về vật liệu đóng gói. Chúng tôi hiểu biết các yêu cầu của thị trường địa phương và sẽ tư vấn riêng để giới thiệu cho bạn những vật liệu tối ưu phù hợp với yêu cầu của bạn.

Màng (film) cho kết quả đóng gói tối ưu

Màng (film) mà chúng tôi cung cấp đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong trung tâm ứng dụng của chúng tôi và đảm bảo kết quả đóng gói tối ưu. Chúng tôi rất vui lòng được tư vấn cho bạn trong việc lựa chọn loại màng (film) phù hợp để đóng gói sản phẩm của bạn.

Các màng (film) được thiết kế riêng cho các công nghệ đóng gói của MULTIVAC được chúng tôi phân phối độc quyền. Ứng dụng trên máy của chúng tôi, các loại màng này cho kết quả đóng gói tối ưu về chất lượng và chi phí. Một ví dụ là se-ri màng (film) MultiFresh™, bao gồm nhiều loại màng trên và màng dưới để sản xuất ra những túi skin packs.

Quy trình đáng tin cậy với chất lượng tối đa

Chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất màng (film) đóng gói hàng đầu. Tất cả các loại màng mà chúng tôi cung cấp đáp ứng được những tiêu chuẩn và chỉ thị có liên quan dành cho ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm. Chúng tôi hợp tác với các đối tác công nghiệp để phát triển các loại màng đóng gói và góp phần tạo ra khả năng gia công tối ưu của các vật liệu này trên máy của chúng tôi.

Hiện diện trên toàn cầu & dịch vụ tại địa phương

Với hơn 75 công ty con phụ trách về kinh doanh và dịch vụ tại từng địa phương trên toàn cầu, chúng tôi đảm bảo mức độ hàng stock tối ưu tại địa bàn. Chúng tôi điều chỉnh loạt màng (film) cho phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp đóng gói tại địa phương và hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm những đối tác địa phương đáng tin cậy, ví dụ như để tinh tế hóa hoặc sàng lọc lại vật liệu đóng gói của bạn.