Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP – Xử lý thực phẩm bằng áp suất cao

Thông qua việc xử lý thực phẩm bằng áp suất cao (HPP – High Pressure Preservation), các vi sinh vật không mong muốn trong thực phẩm sẽ được giảm thiểu hoặc loại bỏ. Nhờ quá trình này, hạn sử dụng của thực phẩm sẽ được kéo dài mà không cần sử dụng các chất phụ gia và sản phẩm vẫn được bảo toàn. Đồng thời, việc xử lý bằng áp suất cao góp phần làm tăng tính an toàn thực phẩm.


Người tiêu dùng được hưởng lợi từ quá trình này, vì thực phẩm tươi sống và đã qua chế biến hoặc các thực phẩm ăn liền có thể được bảo quản và tiêu thụ trong thời gian dài mà vẫn giữ được chất lượng cao nhất không cần phụ gia.

Các hệ thống HPP

MULTIVAC đã phát triển một quy trình độc đáo để xử lý cao áp các loại thực phẩm (MULTIVAC HPP) phù hợp cho cả việc xử lý bao bì chân không cũng như bao bì với môi trường bảo vệ (MAP). Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều hệ thống khác nhau với thể tích buồng từ 55 đến 350 lít.

Các hệ thống HPP trong vận hành tiếp đôi

MULTIVAC đã phát triển một quy trình độc đáo để xử lý cao áp các loại thực phẩm (MULTIVAC HPP) phù hợp cho cả việc xử lý bao bì chân không cũng như bao bì với môi trường bảo vệ (MAP). Nhờ việc ứng dụng đơn vị tiếp đôi HPP với hai buồng 350 lít làm việc gối nhau - nghĩa là một buồng sẽ được gia áp lực trong khi buồng còn lại sẽ được làm trống và được nạp các gói hàng lại - toàn bộ hệ thống mang tính bán liên tục. Nhờ đó có thể đạt được đến công suất tới 4 tấn mỗi giờ, tùy theo lượng nạp.