Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Chia khẩu phần

Các hệ thống công nghệ cao của chúng tôi bắt đầu bằng việc điều chỉnh nhiệt độ thịt của sản phẩm ban đầu cho tới khi phân phối khẩu phần hoàn thiện cho máy đóng gói. Các máy TVI chế biến mọi loại thịt đỏ thành mọi khẩu phần, tối ưu hóa trọng lượng và phần còn thừa.

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và đông lạnh

Các hệ thống điều chỉnh nhiệt độ TVI và máy kết đông nhanh sẽ đảm bảo kết đông bề mặt chính xác cho các miếng thịt.

Các hệ thống chia khẩu phần

Các hệ thống chia khẩu phần đa chức năng để chia khẩu phần chính xác và triệt để.

Các hệ thống gài

Các hệ thống gài TVI sẽ lấp đầy các tô tự động bằng những khẩu phần thịt với trọng lượng cố định, hoặc khẩu phần thịt khác biệt về trọng lượng, khẩu phần thịt không xương.

Que xiên nướng

Que xiên nướng TVI đảm nhiệm việc xiên thịt cũng như cuốn và nhả lên băng chuyền chuyển đi.

Rô-bốt xiên thịt

Que xiên thịt theo chất lượng sản phẩm cao nhất mà chỉ sử dụng lượng người tối thiểu.