Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hệ thống kiểm nghiệm chất lượng

Kiểm tra sản phẩm và các túi đóng gói

Bảo vệ thương hiệu và an toàn cho người tiêu dùng đang ngày càng trở nên quan trọng. Các hệ thống kiểm nghiệm của MULTIVAC cho phép kiểm soát chất lượng một cách hiệu quả và đảm bảo độ hoàn hảo của bao bì cũng như nhãn hiệu. Từ việc phát hiện dị vật cho đến kiểm tra trọng lượng và sau cùng là tổng kiểm tra các túi đóng gói thành phẩm, chúng tôi cung cấp cho bạn một danh mục đa dạng, đáp ứng được những yêu cầu pháp lý và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Cân kiểm tra

Các cân kiểm tra có độ chính xác cao của MULTIVAC đảm bảo rằng chỉ những bao bì đã nạp đủ hàng được đưa ra thị trường. Nhờ sự thích ứng tối ưu với các sản phẩm và quy trình đóng gói khác nhau, nó góp phần giữ công suất và chất lượng đóng gói liên tục ở mức cao. Với độ chính xác, tính tin cậy và khả năng tích hợp dễ dàng vào các dây chuyền đóng gói, các cân kiểm tra MULTIVAC trở thành một thành phần hiệu quả trong dây chuyền sản xuất.

Máy dò kim loại

Các máy dò kim loại của MULTIVAC nhận biết các sản phẩm chứa dị vật kim loại một cách đáng tin cậy. Chúng hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn như HACCP, IFS hoặc BRC và góp phần giữ công suất và chất lượng đóng gói liên tục ở mức cao. Nhờ tính tin cậy và công suất dò tìm cao, các máy dò kim loại của MULTIVAC là một mô đun thiết yếu trong quy trình sản xuất.

Hệ thống giám sát quang học

Các hệ thống giám sát quang học của MULTIVAC được ứng dụng để kiểm tra chất lượng của bao bì và nhãn của chúng. Phạm vi ứng dụng của chúng dao động từ những nhiệm vụ đơn giản như kiểm tra dữ liệu in hoặc sự hiện diện của nhãn, cho đến những yêu cầu phức tạp như nhận dạng hình mẫu và văn bản. Để kiểm tra chất lượng gói hàng, chúng tôi cung cấp các giải pháp khác nhau cho phép kiểm tra sự hiện diện, vị trí hoặc độ đầy đủ của sản phẩm trong bao bì. Các chuyên gia của MULTIVAC sẽ hỗ trợ bạn trong việc hoạch địch một hệ thống giám sát phù hợp và việc tích hợp giải pháp này vào quy trình đóng gói và ghi nhãn của bạn.

Hệ thống kiểm tra X-quang

Các hệ thống kiểm tra X-quang của MULTIVAC góp phần quan trọng để đảm bảo sản phẩm và quy trình. Chúng có thể phát hiện các dị vật kim loại và phi kim loại, như đá, thủy tinh hoặc xương, và kiểm tra tính đầy đủ của hàng trong bao bì. Các hệ thống kiểm tra X-quang có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các sản phẩm và quy trình đóng gói khác nhau một cách tối ưu và nhờ đó, góp phần giữ công suất và chất lượng đóng gói liên tục ở mức cao, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn như HACCP, IFS hay BRC.