Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tổng quan sản phẩm của MULTIVAC

Đảm bảo được đóng gói tốt

Các giải pháp đóng gói của chúng tôi giúp góp phần bảo tồn tài nguyên, làm tăng tính hiệu quả và công thái học. Nhờ đó, chúng tôi tạo ra giá trị thặng dư bền vững cho khách hàng của mình. Không những thế, các giải pháp đóng gói của chúng tôi cũng góp phần bảo vệ sản phẩm đóng gói và kéo dài hạn sử dụng của chúng, nhờ đó làm giảm sự lãng phí trong suốt chuỗi hậu cần.

MULTIVAC product overview:
Packaging solutions for food
8.65 MB PDF

Tải xuống PDF

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.38 MB PDF

Tải xuống PDF

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.84 MB PDF

Tải xuống PDF

Tất cả máy móc đã được kiểm nghiệm bởi hội Bảo hiểm tai nạn theo pháp luật Đức (DGUV) và có dấu kiểm nghiệm của GS.