Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Các giải pháp cắt

Cắt lát và chia khẩu phần bằng hiệu suất tối đa và với ít sản phẩm bán rẻ

MULTIVAC cung cấp một danh mục liền mạch về cắt lát xúc xích, giăm bông và phô mai cũng như chia khẩu phần các loại thịt khác nhau - và do đó đây là giải pháp tối ưu cho các yêu cầu riêng theo mỗi mức hiệu suất.

MULTIVAC cung cấp một danh mục liền mạch về cắt lát xúc xích, giăm bông và phô mai cũng như chia khẩu phần các loại thịt khác nhau - và do đó đây là giải pháp tối ưu cho các yêu cầu riêng theo mỗi mức hiệu suất.

Là một công ty hàng đầu về công nghệ trong lĩnh vực máy cắt chia khẩu phần và với các máy cắt lát tiên tiến, chúng tôi đã chứng minh năng lực cao của mình đối với các bước quy trình riêng hàng ngày. Các giải pháp của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nguyên liệu cần cắt và cho phép xử lý đáng tin cậy một phạm vi sản phẩm lớn nhờ tính biến đổi của chúng.

Các công nghệ khác nhau cũng như tính mô đun của nhiều ưu đãi đều đặn của chúng tôi đảm bảo sự thích ứng linh hoạt liên quan đến các hình thức sản phẩm và hình thức cắt cũng như các loại khẩu phần và mẫu khay chứa. Ngay cả với công suất tối đa, các hệ thống của chúng tôi vẫn có tính thuyết phục nhờ kết quả cắt và chia khẩu phần tối ưu trong một cửa sổ nhiệt độ lớn – với hiệu suất tối đa và ít sản phẩm bán rẻ. Chúng đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất, có thể được điều khiển bằng cảm ứng và do đó rất an toàn, và có thể được trang bị hoặc trang bị thêm một cách đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Và chúng nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất nhờ chi phí vận hành và chi phép năng lượng thấp.

Nhờ vào chuyên môn đã được chứng minh của chúng tôi trong toàn bộ quá trình, chúng tôi có thể kết nối tối ưu máy cắt lát MULTIVAC và máy chia khẩu phần thịt với máy bít khay hiện có và các máy đóng gói vuốt sâu hoặc mở rộng chúng dành cho những nhiệm vụ mới bằng các chức năng bổ sung. Mục tiêu của chúng tôi là luôn thực hiện các giải pháp tổng thể và hiệu quả cao, được đặc trưng bởi sự kết hợp độc đáo của nguyên liệu cần cắt, hệ thống cắt và quy trình đóng gói.

MULTIVAC Sustainable Liquid Interleaving

Innovative. Efficient. Sustainable.


 

Dây chuyền hoàn thiện từ một nhà cung cấp

 

 

Danh mục MULTIVAC bao gồm các công nghệ đóng gói khác nhau, hệ thống ghi nhãn và kiểm soát chất lượng cũng như các giải pháp tự động hóa. Chương trình sản phẩm của chúng tôi được hoàn thiện bởi các thành phần có trước quá trình đóng gói đến từ phân chia khẩu phần, xử lý cũng như kỹ thuật làm bánh. Nhờ năng lực toàn diện của chúng tôi về dây chuyển sản xuất, tất cả các mô-đun có thể được tích hợp vào các giải pháp tổng thể. Chúng đảm bảo an toàn quy trình và an toàn điều khiển một cách tối đa cũng như hiệu quả cao.

Trải nghiệm nhiều hơn >