Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Các giải pháp xử lý

Đặc trưng riêng nhờ các giải pháp mô-đun - giải pháp xử lý từ MULTIVAC.

MULTIVAC cung cấp một danh mục rộng lớn, liên tục được mở rộng để xử lý nhiều loại sản phẩm khác nhau trong quy trình đóng gói. Trong đó bao gồm các giải pháp cho việc vận chuyển tự động, định hướng, chất tải và tách các sản phẩm, gói và thùng với công suất, độ chính xác và độ linh hoạt cao nhất – và thiết kế tối ưu theo các yêu cầu công suất tương ứng.

MULTIVAC cung cấp một danh mục đầu tư rộng lớn, liên tục được mở rộng để xử lý nhiều loại sản phẩm khác nhau trong quy trình đóng gói. Trong đó bao gồm các giải pháp cho việc vận chuyển tự động, định hướng, chất tải và tách các sản phẩm, gói và thùng. Các giải pháp xử lý MULTIVAC tăng hiệu quả quá trình và đảm bảo lưu lượng sản phẩm tối ưu. Chúng có sẵn trong tất cả các hạng hiệu suất cũng như trong các tiêu chuẩn vệ sinh khác nhau. Các công nghệ khác nhau và tính mô đun tối đa cho phép thích ứng linh hoạt với các yêu cầu riêng về các ứng dụng và chức năng.
Các giải pháp xử lý MULTIVAC có thể được tích hợp liền mạch vào các dây chuyền đóng gói hiện có. Chúng có thể được mở rộng để đáp ứng các yêu cầu mới nhờ các chức năng bổ sung.

Là một nhà cung cấp giải pháp toàn diện với chuyên môn tự động hóa và dây chuyền ấn tượng, chúng tôi không chỉ có các mô-đun riêng lẻ và các bước xử lý, mà còn có cả toàn bộ dây chuyền đóng gói. Thiết kế tối ưu của toàn bộ giải pháp dành của ứng dụng tương ứng cho phép giảm thiểu thời gian xử lý với lượng đầu ra tối đa. Điều này góp phần giảm chi phí vận hành và dấu dây chuyền được tối ưu hóa.

Sự tích hợp đầy đủ các hệ thống xử lý vào hệ thống điều khiển dây chuyền đảm bảo một quy trình an toàn với độ chính xác và khả năng tái sản xuất cao nhất. Đây cũng là cơ sở cho một tài liệu đầy đủ và truy xuất nguồn gốc. Điều này đảm bảo tính minh bạch nhất quán trong toàn bộ chuỗi quy trình.

 

 

Các giải pháp xử lý

Cung cấp, vận chuyển (Converging)

Tải về

Automation:
3.68 MB PDF

Tải xuống PDF

 

Dây chuyền hoàn thiện từ một nhà cung cấp

 

 

Danh mục MULTIVAC bao gồm các công nghệ đóng gói khác nhau, hệ thống ghi nhãn và kiểm soát chất lượng cũng như các giải pháp tự động hóa. Chương trình sản phẩm của chúng tôi được hoàn thiện bởi các thành phần có trước quá trình đóng gói đến từ phân chia khẩu phần, xử lý cũng như kỹ thuật làm bánh. Nhờ năng lực toàn diện của chúng tôi về dây chuyển sản xuất, tất cả các mô-đun có thể được tích hợp vào các giải pháp tổng thể. Chúng đảm bảo an toàn quy trình và an toàn điều khiển một cách tối đa cũng như hiệu quả cao.

Trải nghiệm nhiều hơn >